ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΤΕΣ

33ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Μεταγλωττιστές

Η μεταγλώττιση και η αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων θα γίνουν με σημείο αναφοράς το κεντρικό σύστημα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Για εξάσκηση προτείνεται το αντίστοιχο που χρησιμοποιήθηκε στην IOI 2019.
Κατεβάστε το προσωρινά από τον σύνδεσμο  για το Virtual Machine for Practice στην IOI 2019 και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται εκεί.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα περιβάλλοντα όπως το CodeBlocks IDE  ή και online περιβάλλοντα όπως το SourceLair κλπ