ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΤΕΣ

34ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Μεταγλωττιστές

Η μεταγλώττιση και η αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων θα γίνουν με σημείο αναφοράς το κεντρικό σύστημα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Για εξάσκηση προτείνεται το αντίστοιχο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην εξ αποστάσεως IOI 2020.  Δείτε περισσότερα:


Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα περιβάλλοντα όπως το CodeBlocks IDE  ή και online περιβάλλοντα όπως το SourceLair κλπ