ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

Τα περιεχόμενα του κόμβου του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής (http://www.pdp.gr/), σε όλους τους εξυπηρετητές φιλοξενίας ιστοσελίδων και με οποιοδήποτε τρόπο και αν προσπελαστούν (μνημονικές διευθύνσεις όλων των μορφών, IP Addresses κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: (ΕΠΥ Σπύρου Τρικούπη 20 10683 Εξάρχεια Αθήνα Τηλ. 215 5051398 E-mail: epy@epy.gr, Web: www.epy.gr). Τα παραπάνω ισχύουν και για όλα τα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα του διαγωνισμού (πχ. TALOS 1. TALOS 2, HelleniCO κλπ). Το λογισμικό που έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των παραπάνω περιεχομένων όπως και το λογισμικό που έχει αγοραστεί για αποκλειστική χρήση στην Ελλάδα της ΕΠΥ, διέπεται από τους όρους χρήσης που αποδέχεται η ΕΠΥ κατά την χρήση του.

Επιτρέπεται η ελεύθερη αξιοποίηση και αναπαραγωγή του περιεχομένου για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση της αναφοράς στην προέλευση του περιεχομένου.

Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής επιτρέπεται μόνο από τη διεπαφή χρήστη της κεντρικής σελίδας του κόμβου, (www.pdp.gr) ή τις αντίστοιχες Ελληνικές διευθυνσιοδοτήσεις. Κάθε κακόβουλη πρόσβαση ή πρόσβαση στα διασυνδεδεμένα συστήματα εκτός διεπαφής του κόμβου του διαγωνισμού, είναι παράνομη και εκτός των άλλων διώκεται και ποινικά!

Δήλωση Τήρησης Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) Τα στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες για την εγγραφή τους στο διαγωνισμό β) Οι ημέρες και οι ώρες υποβολής λύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα HelleniCO  γ) Οι κώδικες (sources) των υποβληθέντων λύσεων δ) Η βαθμολογία την οποία επέτυχαν (τελευταίας υποβολής) ε) Το σύνολο των στοιχείων που τηρούν οι παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου, για λογαριασμό των ιδιοκτητών ονομάτων περιοχής (domains) στο Διαδίκτυο. Υπεύθυνη για την τήρηση των στοιχείων είναι η Οργανωτική Επιτροπή (info@pdp.gr) κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά δεν παραχωρούνται σε κανένα τρίτο (το ΥΠAI.Θ. δεν θεωρείται τρίτος) και δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης από την ΕΠΥ. Μετά τη λήξη κάθε διαγωνισμού (έναρξη επόμενου) η ΕΠΥ διαγράφει τα σχετικά δεδομένα με εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και την τελική βαθμολογία που αυτοί επέτυχαν. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ευθύνη της ΕΠΥ. Αντίγραφα των κωδίκων που υποβλήθηκαν (τελευταία υποβολή) μπορούν να δοθούν στους συμμετέχοντες, εφόσον το ζητήσουν, εντός μια εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι κώδικες των μαθητών που έτυχαν υψηλής βαθμολογίας μπορούν να δημοσιοποιηθούν κατά την κρίση της ΕΠΥ με αναφορά στο συγγραφέα του κώδικα. Η ΕΠΥ διατηρεί στο διηνεκές το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για ερευνητικούς λόγους τα μη προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Με την πάροδο διετίας από τη λήξη του διαγωνισμού, η ΕΠΥ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα. Η ΕΠΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των κωδίκων από τρίτους, εφόσον αυτοί δεν τους έλαβαν από την ΕΠΥ, αλλά τους διέσωσαν ως περιεχόμενο ιστοσελίδων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, δικαιούνται αναφοράς σε συγκεκριμένες λύσεις κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των IOI, BOI scientific committees κλπ. εφόσον αυτές δημοσιοποιήθηκαν στον κόμβο του ΠΔΠ ή συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία. Επιπλέον περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το ΥΠΑΙΘ, την UNESCO ή τον ΙΟΙ org. ισχύουν αυτόματα και χωρίς την αναφορά τους στη παρούσα δήλωση.