Φάσεις Διαγωνισμού

Α' Φάση 29ου ΠΔΠ
Αποτελέσματα Α Φάσης 29ου ΠΔΠ
B' Φάση 29ου ΠΔΠ
Αποτελέσματα B Φάσης 29ου ΠΔΠ
Γ' Φάση 29ου ΠΔΠ
Ανακοίνωση oνομάτων μαθητών που θα κληθούν στο CAMP προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων για το 2017