Νέα / Ανακοινώσεις

14.10.15
Croatian Open Competition in Informatics COCI

Online Διαγωνισμός Κροατίας (COCI)

Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 17 του Οκτωβρίου του 2015, ξεκινώντας στις 14:00 (GMT / UTC).Δείτε το http://hsin.hr/coci/next_contest.html.

Κάθε διαγωνισμός θα διαρκεί τρεις ώρες και θα περιλαμβάνει 6 προβλήματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Python, Pascal, C, C ++ ή Java ως γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας.

Οι δύο σχετικές ιστοσελίδες είναι:
http://hsin.hr/coci/ - πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό
http://evaluator.hsin.hr/ - σύστημα υποβολής λύσεων στα προβλήματα του διαγωνισμού.